מדריך שחרור חסימות נייר תקוע במכסה האחורי

על מנת להימנע מקריעת הנייר, משוך החוצה לאט ובזהירות את הנייר שנתקע. פתח וסגור את המכסה הקדמי. הנייר התקוע ייפלט מההתקן באופן אוטומטי. אם אינך רואה את הנייר התקוע, עבור לשלב הבא. משוך בעדינות את הנייר ממגש הפלט. אם אינך רואה את הנייר התקוע, או אם אתה חש בהתנגדות בעת משיכת הנייר, הפסק למשוך את […]

מדריך שחרור חסימות נייר תקוע ביחידת הדופלקס מאחורה

על מנת להימנע מקריעת הנייר, משוך החוצה לאט ובזהירות את הנייר שנתקע. שחרור חסימות נייר. היחידה להדפסה דו-צדדית משוך את יחידת ההדפסה הדו-צדדית מתוך המכשיר. הוצא את הנייר שנתקע מן היחידה להדפסה דו-צדדית. אם הנייר אינו יוצא מתוך יחידת ההדפסה הדו-צדדית, הסר את הנייר מתחתית המכשיר. הכנס את היחידה להדפסה דו-צדדית לתוך ההתקן. אם עדיין […]

מדריך שחרור חסימות נייר תקוע בטונר

על מנת להימנע מקריעת הנייר, משוך החוצה לאט ובזהירות את הנייר שנתקע. שחרור חסימות נייר. אזור מנגנון ההיתוך חם. היזהר בעת הסרת נייר מההתקן. פתח את המכסה הקדמי ע"י לחיצה על הכפתור האפור(נקודה1) בצד שמאל של המדפסת. משוך החוצה את מחסנית הטונר. הסר את הנייר שנתקע על-ידי משיכתו החוצה בזהירות. הכנס את מחסנית הטונר וסגור […]