שירות מדפסות איכותיות בליסינג תפעולי

מדריך שחרור חסימות נייר תקוע במכסה האחורי

שתף מאמר זה:

על מנת להימנע מקריעת הנייר, משוך החוצה לאט ובזהירות את הנייר שנתקע.

  1. פתח וסגור את המכסה הקדמי. הנייר התקוע ייפלט מההתקן באופן אוטומטי.

אם אינך רואה את הנייר התקוע, עבור לשלב הבא.

  1. משוך בעדינות את הנייר ממגש הפלט.

אם אינך רואה את הנייר התקוע, או אם אתה חש בהתנגדות בעת משיכת הנייר, הפסק למשוך את הנייר ועבור לשלב הבא.

  1. פתח את המכסה האחורי.
  2. הוצא את הנייר התקוע, כמוצג באיור הבא.

  1. סגור את המכסה האחורי.
  2. ההדפסה תתחדש באופן אוטומטי.

גריסה ומגרסה

גריסה ומגרסה, לגרוס או לא לגרוס – אין בכלל שאלה: לגרוס. לגרוס לפסים, למשולשים, לעיגולים, לפתיתים או לגריסים אבל לגרוס. ב- "I.M.Printing פתרונות הדפסה וצילום

מדפסת לייזר

כן, במדפסת לייזר משתמשים באור לייזר כדי להאיר ולהדפיס אך לא, לא כמו שאנחנו מדמיינים לעצמינו את הגיבורים בסרטי המדע הבדיוני אוחזים באקדחים עם קרני

Call Now Button