שירות מדפסות איכותיות בליסינג תפעולי

מדריך שחרור חסימות נייר תקוע ביחידת הדופלקס מאחורה

שתף מאמר זה:

על מנת להימנע מקריעת הנייר, משוך החוצה לאט ובזהירות את הנייר שנתקע.

שחרור חסימות נייר. היחידה להדפסה דו-צדדית

  1. משוך את יחידת ההדפסה הדו-צדדית מתוך המכשיר.
  2. הוצא את הנייר שנתקע מן היחידה להדפסה דו-צדדית.

  1. אם הנייר אינו יוצא מתוך יחידת ההדפסה הדו-צדדית, הסר את הנייר מתחתית המכשיר.
  2. הכנס את היחידה להדפסה דו-צדדית לתוך ההתקן.
  3. אם עדיין אינך רואה את הנייר, עבור לשלב הבא.
  4. פתח את המכסה האחורי.
  5. הוצא את הנייר התקוע, כמוצג באיור הבא.

  1. סגור את המכסה האחורי.
  2. ההדפסה תתחדש באופן אוטומטי.

גריסה ומגרסה

גריסה ומגרסה, לגרוס או לא לגרוס – אין בכלל שאלה: לגרוס. לגרוס לפסים, למשולשים, לעיגולים, לפתיתים או לגריסים אבל לגרוס. ב- "I.M.Printing פתרונות הדפסה וצילום

מדפסת לייזר

כן, במדפסת לייזר משתמשים באור לייזר כדי להאיר ולהדפיס אך לא, לא כמו שאנחנו מדמיינים לעצמינו את הגיבורים בסרטי המדע הבדיוני אוחזים באקדחים עם קרני

Call Now Button