שירות מדפסות איכותיות בליסינג תפעולי

מדריך שחרור חסימות נייר תקוע בטונר

שתף מאמר זה:

על מנת להימנע מקריעת הנייר, משוך החוצה לאט ובזהירות את הנייר שנתקע.

שחרור חסימות נייר.

אזור מנגנון ההיתוך חם. היזהר בעת הסרת נייר מההתקן.

  1. פתח את המכסה הקדמי ע"י לחיצה על הכפתור האפור(נקודה1) בצד שמאל של המדפסת.
  2. משוך החוצה את מחסנית הטונר.
  3. הסר את הנייר שנתקע על-ידי משיכתו החוצה בזהירות.
  4. הכנס את מחסנית הטונר וסגור את המכסה הקדמי.
  5. ההדפסה תתחדש באופן אוטומטי.

גריסה ומגרסה

גריסה ומגרסה, לגרוס או לא לגרוס – אין בכלל שאלה: לגרוס. לגרוס לפסים, למשולשים, לעיגולים, לפתיתים או לגריסים אבל לגרוס. ב- "I.M.Printing פתרונות הדפסה וצילום

מדפסת לייזר

כן, במדפסת לייזר משתמשים באור לייזר כדי להאיר ולהדפיס אך לא, לא כמו שאנחנו מדמיינים לעצמינו את הגיבורים בסרטי המדע הבדיוני אוחזים באקדחים עם קרני

Call Now Button