מדריך שחרור חסימות נייר תקוע במכסה האחורי

על מנת להימנע מקריעת הנייר, משוך החוצה לאט ובזהירות את הנייר שנתקע.

לחץ על קישור זה כדי לפתוח הנפשה של שחרור חסימות נייר.

  1. פתח וסגור את המכסה הקדמי. הנייר התקוע ייפלט מההתקן באופן אוטומטי.

אם אינך רואה את הנייר התקוע, עבור לשלב הבא.

  1. משוך בעדינות את הנייר ממגש הפלט.

אם אינך רואה את הנייר התקוע, או אם אתה חש בהתנגדות בעת משיכת הנייר, הפסק למשוך את הנייר ועבור לשלב הבא.

  1. פתח את המכסה האחורי.
  2. הוצא את הנייר התקוע, כמוצג באיור הבא.

 

  1. סגור את המכסה האחורי.
  2. ההדפסה תתחדש באופן אוטומטי.