מדריך שחרור חסימות נייר תקוע ביחידת הדופלקס מאחורה

על מנת להימנע מקריעת הנייר, משוך החוצה לאט ובזהירות את הנייר שנתקע.

לחץ על קישור זה כדי לפתוח הנפשה של שחרור חסימות נייר.היחידה להדפסה דו-צדדית

  1. משוך את יחידת ההדפסה הדו-צדדית מתוך המכשיר.
  2. הוצא את הנייר שנתקע מן היחידה להדפסה דו-צדדית.

  1. אם הנייר אינו יוצא מתוך יחידת ההדפסה הדו-צדדית, הסר את הנייר מתחתית המכשיר.
  2. הכנס את היחידה להדפסה דו-צדדית לתוך ההתקן.
  3. אם עדיין אינך רואה את הנייר, עבור לשלב הבא.
  4. פתח את המכסה האחורי.
  5. הוצא את הנייר התקוע, כמוצג באיור הבא.

 

  1. סגור את המכסה האחורי.
  2. ההדפסה תתחדש באופן אוטומטי.